Mapa Subiektywna

Bazuje na wielogodzinnych luźnych rozmowach z mieszkańcami podczas spacerów kolaboratywnych bądź podczas nieformalnych spotkań w miejscach z historią, którą przywoływali mieszkańcy.

Pyta mieszkańca o wrażenia i sposoby percepcji najbliższego otoczenia, mając za cel dotarcie do warstwy emocjonalnej odczuwania przestrzeni.

Projekt jest realizowany w formie otwartego procesu i w sposób liniowy. Efektem pracy jest interaktywna mapa subiektywna służąca jako ogólnodostępne archiwum online pamięci miejsc – pamięci prywatnej, osobistej i codziennej. Archiwum zawiera informacje nigdzie wcześniej niespisane, a mające nieocenioną wartość.

Laboratorium Miejskie GrubyPunkt

Członek Europejskiego Forum Strategii Architektonicznych (EFAP). Instalacje interaktywne, architektura mobilna, innowacyjne podejście do urbanistyki, mapy subiektywne, organizacja warsztatów, nieistniejące elementy przestrzeni publicznej są głównym przedmiotem naszej działalności i badań. W naszej pracy stosujemy głównie metody taktyczne i partycypatywne.

Media

"(...)instalacja otworzyła nowe kanały komunikacji na terenie dzielnicy i zwiększyła świadomość najbliższej okolicy wśród jej mieszkańców."
Bettery Magazine

"Choć projekt nie polega na budowaniu w sensie fizycznym, jego uczestnicy wspólnie odbudowują zapomniane fragmenty miasta, odtwarzają obraz najbliższych sobie miejsc, które są prawdziwym fundamentem ich tożsamości, przywracając je do życia."
Sztuka Architektury

"(..)współtworzenie nowych źródeł dydaktycznych to jeden z ciekawszych kroków do podjęcia."
Edukator Medialny

Więcej:
Brunnen 1/4
EME3 catalogue
Architekci.pl