Partycypatywny projekt podejmujacy tematykę tożsamości, kultury miejskiej, przekazu ustnego, codziennej pamięci, kultury lokalnej, emocjonalnych i społecznych warstw postrzegania i odczuwania przestrzeni.