Autorski artystyczny projekt subiektywnego mapowania miejsc skupiający się na niematerialnych warstwach miejskich, oparty na spontanicznej eksploracji przestrzeni i angażujący osoby z grup wykluczonych z codziennej dyskusji o przestrzeni miejskiej (m.in. seniorów, imigrantów, osoby niewidome).

Badamy relacje między przestrzenią miejską a człowiekiem, koncentrując się na subiektywnym i emocjonalnym postrzeganiu współczesnych miast. Naszym celem jest pokazanie różnych sposobów odczytywania przestrzeni miejskich oraz zachęcenie do eksploracji jej z większą uważnością i czułością.