Klienci i partnerzy:

+ samorządy lokalne
+ społeczności lokalne, instytucje kulturalne
+ firmy społecznie odpowiedzialne

Korzyści:

+ reintegracja społeczności lokalnej
+ innowacyjna baza dydaktyczna dla formalnej i nieformalnej edukacji
+ promocja regionu
+ wzbogacenie życia kulturalnego